THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO
(Lịch khai giảng năm học mới 2019 - 2020)

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non Pascal

Để chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học 2019 - 2020;
Ban Giám hiệu trường mầm non Lộc Ngãi B thông báo về việc tổng duyệt chương trình và lịch khai giảng năm học mới như sau:
- Thời gian: từ 8h00-10h00, thứ Năm ngày 05/9/2019
- Thành phần: 

+Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Lộc Ngãi B

+ Các em học sinh trường MN Lộc Ngãi B
+ Các vị khách mời

+Cùng toàn thể các Quý Phụ huynh đưa con đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 
• Địa điểm: Trường mầm non Lộc Ngãi B

Trân trọng được đón tiếp! 

BAN GIÁM HIỆU