Để đảm bảo an toàn cho phụ huynh yên tâm khi cho trẻ đi học lại, ngày 14 tháng 02 năm 2020 toàn thể cán bộ-giáo viên-nhân viên trường Mầm non Lộc Ngãi B đã tiến hành tổng vệ sinh, xịt khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh sân trường và trong lớp học để sẵn sàng đón các cháu trở lại lớp học.